Når det gjelder levering under vinterforhold?

Ved levering under vinterforhold gjelder ulike tiltak og ansvarsfordelinger avhengig av omstendighetene og stedet der leveringen skal finne sted. Her er noen generelle retningslinjer:

  1. Mottakerens ansvar: Mottakeren har ansvaret for å sørge for at veien frem til leveringsstedet er trygg og fremkommelig for lastebilen som leverer. Dette innebærer at mottakeren bør ta tiltak for å forhindre eller håndtere snø og is på veien.

 

  1. Ved snø: Hvis det er snø på veien, bør mottakeren måke eller brøyte veien for å lage en trygg og fremkommelig passasje for leveringskjøretøyet.

 

  1. Ved is: Hvis veien er isete, bør mottakeren sørge for at den blir strødd eller saltet for å redusere glatt føre og sikre at lastebilen kan nå leveringsstedet trygt.

 

  1. Private veier og gårdsplaner: Disse anbefalingene gjelder spesielt for private veier til huset, gårdsplasser og garasjeinnkjørsler. Mottakeren bør sørge for at disse områdene er fri for snø og is for å lette leveringen.

 

  1. Levering i garasje: Hvis mottakeren ønsker levering i sin garasje, og sjåføren anser dette som mulig og trygt å gjennomføre, kan dette ordnes. Imidlertid kan det være mer komplisert under vinterforhold på grunn av glatt føre.

Det er viktig å følge disse retningslinjene for å sikre en smidig og trygg levering, spesielt under vinterforhold der veiene kan være farlige. Kommunikasjon mellom mottakeren og leveringsselskapet er også viktig for å avklare detaljer og forventninger før leveringen.

Education Template

Education Template