Når det gjelder levering under vinterforhold?

Ved levering under vinterforhold gjelder ulike tiltak og ansvarsfordelinger avhengig av omstendighetene og stedet der leveringen skal finne sted. Her er noen generelle retningslinjer: Mottakerens ansvar: Mottakeren har ansvaret for å sørge for at veien frem til leveringsstedet er trygg og fremkommelig for lastebilen som leverer. Dette innebærer at mottakeren bør ta tiltak for å… Fortsett å lese Når det gjelder levering under vinterforhold?

Education Template